Пигменти за покрития

Пигментът е важен източник на цвят в покритията, тоест оцветител в покритията и вторичен филмообразуващ материал. Пигментите могат да придадат определена скриваща сила и цвят на покриващия филм и по-важното е, че могат да повишат защитните свойства на покритието.