Пигменти за мастила

Мастилото се състои главно от свързващо вещество, пигмент и спомагателно средство, а пигментът определя цвета, силата на тониране, цвета и устойчивостта на разтворители, устойчивостта на светлина и топлинната устойчивост на мастилото.